Numerická cvičeníObecnosti


Jednoduché systémy s několika hladinami

  • Harmonický oscilátor

    • Časový vývoj koherentního stavu harmonického oscilátoru
    • Soubor se skriptem: num_priklad_3.py