Non-linear Optical Spectroscopy

Fig 1: Schéma nekolineárního tří pulsního experimentu, např. Fotonového echa, Transientního gratingu nebo 2D koherentní spektoskopie.

Čas a místo konání: po dohodě
Termíny zkoušek: po dohodě v místnosti F247, Ke Karlovu 5


Prednáška vytvoří jednotný teoretický základ pro interpretaci nelineárních spektroskopií a uvede do aktuálních aplikací v biofyzice a chemické fyzice. Představeny jsou základy interakce molekulárních systémů s klasickým externím polem představujícím např. laser. Na základě tohoto popisu je vybudována časově závislá teorie poruch (teorie lineární a nelineární odezvy) popisující lineární a nelineární spektroskopické metody. Probrány jsou metody časově rozlišené spektroskopie (pump-probe a koherentní dvoudimenzionální elektronová spektroskopie) v nekolineárním i kolineárním uspořádání.

 

Poznámky k přednášce:

 

Doporučená literatura:

  1. S. Mukamel, Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy, Oxford Unoiversity Press, Oxford, 1995
  2. L. Allen and J. H. Eberly: Optical Resonance and Two-level Atoms, Dover, New York, 1987
  3. L. Valkunas, D. Abramavičius and T. Mančal: Molecular Excitation Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy, Wiley-VCH, Weiheim, 2013