Role rezonance při přechodu mezi dvěma stavy - část 2