VÝZKUMNÉ ZÁJMY

Hlavní výzkumné zájmy

Teorie otevřených kvantových systémů:

 • Generalized master equations
 • Non-markovian dynamics
 • Energy transfer in molecular aggregates
 • Decoherence and interpretation of quantum theory

Primární procesy ve fotosyntéze:

 • Function of photosynthetica antenae
 • Structure and light harvesting properties of chlorosom
 • Charge transfer and charge transfer states in photosynthetic systems
 • Role of coherence and quantum mechanics in photosynthesis

Teorie nelineární spektroskopie:

 • Non-linear spectroscopic methods
 • Multi-dimensional spectroscopy
 • Advanced methods for calculating non-linear optical signals
 • Manifestation of electronic and vibrational coherence in multidimansional spectra
 • Interpretation of optical spectra

Nové materiály a kvantové technologie:

 • Transfer of design principles from natural photosynthesis into artificial materials
 • Quantum simulators and quantum computers

 

Více na stránkách naší výzkumné skupiny

Obr. 1: Bakteriální fotosyntetický aparát.
Obr. 2: (Horní část) Přírodní fotosyntetická antena; (spodní část) Část umělé antény na fluorografenu inspirované přírodní fotosyntézou.
Obr. 3: Nekolineární uspořádání nelineárního spektroskopického experimentu se třemi pulsy.
Obr. 4: Otevřený kvantový systém vložený v nekonečně velké termodynamické lázni.