Fundamentals of Transport Phenomena in Molecular Systems (videos - in Czech)


Úvod  • Doplněk B: Spin-bosonový model

    • *Přesné řešení spin-bosonového modelu

Obecné metody theorie otevřených systémů


  • Projekčně operátorové techniky

    • ... v přípravě