Fluktuace přechodové energie v důsledku interakce s lázní