Argyres-Kelly projektor a spektroskopická počáteční podmínka