Försterova rychlostní konstanta jako překryv spekter 1