Introduction to Quantum Mechanics


Basics of Quantum Mechanics


Základní přehled kvantové mechaniky. Popis stavu kvantově mechanického systému pomocí stavového vektoru, fyzikální veličiny jako hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice s časem i bez času, časový vývoj kvantově mechanického systému.
Two-Level Systems, QBits and One Dimensional Problems


Demonstrace časového vývoje v kvantové mechanice na dvouhladinových systémech. Řešení bezčasové Schrödingerovy rovnice pro jednoduché jednodimenziální případy speciálních potenciálů - potenciálová jáma a harmonický oscilátor. Dvojhladivé problémy s časově proměnným vnějším polem. Některá kouzla při manipulaci s QBity, např. teleportace a teorém o zákazu klonování kvantových stavů.
Úvod do přibližných metod v kvantové mechanice


Ritzův variační princip pro energii základního stavu kvantově mechanických systémů, vztah extremizace energie a vlastního problému. Úvod do časově nezávislé poruchové teorie.


Kvantový systém ve 3D: příprava na atom vodíku


Systémy ve 3D mohou mít nenulový moment hybnosti. Studujeme otáčení tuhého rotátoru a operátor momentu hybnosti (tedy jeho kvadrát a jednu složku, neboť v kvantové mechanice je zase "všechno jinak"). Tady již řešíme některé pod-problémy atomu vodíku, ke kterému se nevyhnutelně blížíme.

 

 


Atom vodíku


Vrcholem přednášky je řešení energetického spektra atomu vodíku. Provedeme řešení pro stavy s kvantovým číslem l=0 algebraickou metodou. Nastíníme, jak lze tuto metodu zobecnit pro obecné řešení atomu vodíku, tedy pro l > 0.