Operátor momentu hybnosti ve sférických souřadnicích