Základní postuláty kvantové mechaniky

V našem výkladu nevycházíme z žádné sady základních postulátů. Přesto shrnujeme po úvodních přednáškách výklad ve formálně čtyř postulátů (odkazy níže). Tyto postuláty je však nutno chápat spíše jako body shrnující výklad, než jako sadu postulátů na nichž lze rigorózně vybudovat systematickou teorii. Různé výklady, které takovou cestu volí, staví na různých sadách postulátů.

Kde najít výklad:

  1. Postulát o stavovém vektoru a prostoru stavů (video)
  2. Postulát o časovém vývoji systému  (video)
  3. Postulát o měření a pravděpodobnostech (video)
  4. Postulát o popisu vícečásticových systémů (video)

Postuláty jsou shrnuty v tomto dokumentu (pdf)