Časová Schrödingerova rovnice

Časová Schrödingerova rovnice určuje časový vývoj stavového vektoru. Má tvar diferenciální rovnice prvního řádu v čase a vyskytuje je v ní hamiltonián, tedy operátor energie systému. V nerelativistické kvantové mechanice lze časovou Schrödingerovu rovnici považovat za fundamentální rovnici celé teorie.

Kde najít výklad:

Časová Schrödingerova rovnice (video, pdf)

Postulát o časovém vývoji (video, pdf)

Nad čím se zamyslet:

Vztah mezi časovou a bezčasovou Schrödingerovou rovnicí řešíme podrobněji v diskusi u bezčasové Schrödingerovy rovnice zde.