Volná částice

Stav volné částice diskutujeme v detailu jednak ve formě stavů s ostrou hodnotou hybnosti (to jsou vlastní stavy operátoru hybnosti) a pak ve formě vlnového balíku a jeho rozplývání v prostoru. Očekávaná střední hodnota polohy volné částice se mění přesně podle klasických pohybových zákunů, nicméně, roste směrodatná odchylka určení polohy částice - tzv. vlnový balík se rozplývá v prostoru. Naproti tomu skladba stavu z pohledu vlastních stavů hybnosti se nemění. Hamiltonián se totiž sestává kompletně z operátoru hybnosti. Vlnový balík má tedy neměnnou skladbu z pohledu vlastních stavů hybnosti a v hybnostním prostoru se nerozplývá.

Kde najít výklad:

Vlastní stavy hybnosti (video, pdf)

Rozplývání vlnového balíku (video, pdf)

Obecný pohyb volné částice (video, pdf)