Úvod k relacím neučitosti

K úvodu do relací neurčitosti patří diskuse měření v kvantové mechanice a zavedení směrodatné odchylky pomocí operátoru kvandrátu kvantově mechanické veličiny.

Kde najít výklad:

Diskusi směrodatné odchylky provádíme v úvodu k odvození relací neučitosti (video, pdf). Problém měření diskutujeme velmi formálně u příslušného postulátu (video, pdf), ale podstata problému je lépe zachycena v našem zavedení operátorů hybnosti a souřadnice [de Brogliovy vlny (video, pdf), vlastní stavy hybnosti (video, pdf) a vlastní stav souřadnice (video, pdf)], kde se ukazuje, že vlastní stavy těchto operátů nejsou ortogonální (tedy jeden typ stavů musíme skládat ze superpozice druhého typu stavů).