NON-LINEAR OPTICAL SPECTROSCOPY (videos)


Úvod


  • Úvod do předmětu

    1. Kam patří nelineární optická spektroskopie
    2. ... v přípravě

Nelineární odezvové funkce


  • Odezvové funkce třetího řádu

    1. ... v přípravě