Tomáš Mančal

Fyzikální ústav UK, Teoretické oddělení
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Ke Karlovu 5
CZ-121 16 Praha 2
Czech Republic

T:   +420 221 911 337
F:   +420 224 922 797 
E:   mancal@remove-this.karlov.mff.cuni.cz