Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I

Přednáška uvádí do popisu kvantových stavů molekul a jejich agregátů, zavádí Frenkelův excitonový model, stavy s přenosem náboje, Wannier-Mottovy excitony, diskutuje vliv termodynamické lázně a fononů na procesy přenosu energie a elektronů a představuje kompaktní jednotný kvantově mechanický popis přenosových jevů, jako jevů v otevřených kvantových systémech. Výše zmíněné teorie budou vsazeny do kontextu primárních procesů ve fotosyntéze. Výběrová přednášky v hodná pro studenty magisterského a doktorského studia teoretické fyziky/chemie a biofyziky na MFF a PřF.

Literatura

1) Struve WS (1995) Theory of electronic energy transfer. In: Blankenship R, Madigan MT and Bauer CE (eds) Anoxygenic photosynthetic bacteria, pp 297-313. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands

2) Renger T (2009) Theory of excitation energy transfer: from structure to function Photosynth Res 102: 471-485

3) H.van Amerongen, L.Valkunas, and R.van Grondelle, Photosynthetic excitons, World Scientific, Singapore, (2000)

V.May and O.Kuhn, Charge and energy transfer dynamics in molecular systems, Wiley-VCH Verlag, Berlin, (2000)

5) M. Nepraš a M. Titz, Základy teorie elektronových spekter, SNTL, Praha(1983)

6) L. Valkunas, D. Abramavicius and T. Mancal, Molecular Excitation Dynamics and Relaxation, Wiley-VCH, Berlin, 2013