Skupina molekulárnách otevřených kvantových systémů

    Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedu malou výzkumnou skupinu.

    Zabýváme se výzkumem na hranici tří velkých věd: fyziky, chemie a biologie. Používáme fyziku otevřených kvantových systémů, abychom porozumněli některým z těch nejzákladněších procesů probíhajících na molekulární úrovni v živých organizmech. Někdy se náš obor také nazývá kvantovou biologií. 

    Studujeme otevřené kvantové systémy složené z molekul a interakce takových systémů se světlem a jejich okolím. Nejlepší příklady takových systémů lze nalézt v přírodní fotosyntéze. Vyvíjíme a simulujeme spektroskopické experimenty na molekulárních systémech.

    Navštivte webové stránky naší skupiny pro více informací o našem výzkumu.