Non-linear Optical Spectroscopy

Fig 1: Schéma nekolineárního tří pulsního experimentu, např. Fotonového echa, Transientního gratingu nebo 2D koherentní spektoskopie.

Čas a místo konání: středy 10:00, malá seminární místnost FU UK, F271
Termíny zkoušek: po dohodě v místnosti F247, Ke Karlovu 5


Prednáška vytvoří jednotný teoretický základ pro interpretaci nelineárních spektroskopií a uvede do aktuálních aplikací v biofyzice a chemické fyzice. Představeny jsou základy interakce molekulárních systémů s klasickým externím polem představujícím např. laser. Na základě tohoto popisu je vybudována časově závislá teorie poruch (teorie lineární a nelineární odezvy) popisující lineární a nelineární spektroskopické metody. Probrány jsou metody časově rozlišené spektroskopie (pump-probe a koherentní dvoudimenzionální elektronová spektroskopie) v nekolineárním i kolineárním uspořádání.

Pro kurz existuje kompletní sada video lekcí zde.

Starší poznámky k přednášce:

Podoba kurzu se od vzniku přednášky a níže uvedených poznámek poněkud změnila. Kurz v aktuální podobě dává důraz na strukturu odezvových funkcí a dynamiku studovaných systémů pojednává fenomenologickýcm modelem. Důraz není na tvar čáry nelineárních spekter. Poznámky níže naopak umožňují vybudouvat podrobnou teorii čáry na úkor toho, že se jde jen málo za dvouhladinový model spektroskopicky studovaného systému.

 

Doporučená literatura:

  1. S. Mukamel, Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy, Oxford Unoiversity Press, Oxford, 1995
  2. L. Allen and J. H. Eberly: Optical Resonance and Two-level Atoms, Dover, New York, 1987
  3. L. Valkunas, D. Abramavičius and T. Mančal: Molecular Excitation Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy, Wiley-VCH, Weiheim, 2013